Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató:

Az elemlampablog.hu, mint üzemeltető, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom. Az elemlampablog.hu  felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el e feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Adatkezelő:

Az elemlampablog.hu oldal üzemeltetője, továbbiakban, mint Üzemeltető (elérhetőségek, további adatok: Impresszum) gyűjti és kezeli az Ön adatait.

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.EU Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Internet: tarhely.eu

Kezelt adatok:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, nick nevét, és e-mail címét kezeli. 

A Hírlevél-küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok:

E-mail cím. Az adatkezelés időtartama a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig (“Leiratkozás/Unsubscribe”) történik. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat a levél végén lévő “Unsubscribe” feliratra kattintva.

Remarketing:

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. Az adatkezelés időtartama az adott cookie adattárolási időtartama. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Az üzemeltető az Ön személyes adatait semmilyen esetben nem adja ki vagy adja át harmadik fél részére! Ez alól kivételt képeznek a Magyarországi hatóságok írásban történő adatigénylései.

Böngészés:

Az elemlampablog.hu weboldal használata során a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak a szervereken (pl. a felhasználó IP címe, a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az elemlampablog.hu oldalt elérte), amelyeket sütikkel (cookie) valósítunk meg. A böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg a bejegyzésekre feliratkozáshoz valamint a hozzászólásokra feliratkozáshoz az Adatkezelési tájékoztatót is! A sütikről bővebb információt a cookie tájékoztatóban találhat. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására, az üzemeltető azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel, nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személy beazonosítható lenne.
Az elemlampablog.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.
A honlap böngészése során keletkező adatokat az üzemeltető semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon!

Más weboldalakra irányító linkek

Az elemlampablog.hu weboldal külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az elemlampablog.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak az adatkezelési tájékoztatóját.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

A Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27., illetve a lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ü[email protected].

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.